top of page

מרכז תעסוקה שיקומי

מת"ש הוא מפעל מוגן בתל אביב, המעסיק אנשים עם נכויות שונות - קוגניטיביות, פיזיות ונפשיות, מתוך מטרה לקדמם חברתית ותעסוקתית, ובמטרה לשלבם בחברה.

עיצוב הסניף החדש שנבנה באמצע שכונת מגורים, נעשה במסגרת פרוייקט הגמר בלימודי העיצוב שלי, ואני ממשיכה בליווי של המרכז והצוות עד היום.

הקונספט העיצובי היה שפה של אייקונים וגרפיטי, לוחות osb שרצים לאורך המסדרונות. החומרים שנבחרו הם רגועים ושקטים, כדי לתת רקע נייטרלי לחומרי הגלם הרבים איתם עובדים במפעל.

בקפיטריה, מקום הכינוס בהפסקות, הוכנסה צבעוניות שמחה והשימוש בשפה גרפית ואייקונית ממשיכה גם פה. 

צילום: טלי רומם

bottom of page