שיפוץ מקלחות

לפעמים אין צורך בהריסה של בית שלם, ומספיק חידוש של מקלחת אחת ישנה, בהתאמה לטעם הלקוח. לא ייאמן איך שיפוץ קטן יכול לחולל שינוי גדול.

1/8