top of page

שיפוץ מקלחות

לפעמים אין צורך בהריסה של בית שלם, ומספיק חידוש של מקלחת אחת ישנה, בהתאמה לטעם הלקוח. לא ייאמן איך שיפוץ קטן יכול לחולל שינוי גדול.

bottom of page